AGROBIESZCZADY 2017 – informacje organizacyjne

0
3211

AGROBIESZCZADY 2017 – dokumenty do pobrania
XXII Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa – AGROBIESZCZADY 2017.
Termin: 29-30 lipca 2017 r.
Lokalizacja:teren Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, ul. Piłsudskiego 29

1) Regulamin targów (Zarządzenie Starosty Leskiego)

2) Karta zgłoszenia

3) Karta noclegów i wyżywienia

4) Karta zgłoszenia do konkursu IV Podkarpackie Smaki Myśliwskie – (zgłoszenia należy kierować do Urzędu Marszałkowskiego – Departament Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem – Oddział wielofunkcyjnego rozwoju wsi i żywności wysokiej jakości –
17 747 69 35)

źródło: POWIAT SANOK